Cluster Symposium on Entrepreneurial Education @Aalto

Tulisiko yrittäjyyttä opettaa kaikille yliopisto-opiskelijoille?

Håkan Mitts/Aalto Yrittäjyysopetus

Yliopistoissa yrittäjyysopetuksen painopisteitä ovat olleet tutkimuksen kaupallistamiseen liittyvä yrittäjyys sekä opetuksessa yrittäksi tietoisesti pyrkivien opiskelijoiden tukeminen. Sitä mukaan kun yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta nähdään yhteiskunnassa arvokkaaksi lähes kaikilla inhimillisen toiminnallisuuden alueella, on tullut ajankohtaiseksi myös pohtia tulisiko yrittäjyysopetus yliopistoissa jossain muodossa laajentaa koskemaan kaikkia opiskelijoita. Marraskuun lopussa, Slush-yrittäjyystapahtuman yhteydessä, pidettiin …

ImpactED intro

Yrittäjyystaidot ovat luonnollinen osa jokaisen yliopisto-opintoja

Kalle Airo/Aalto YTYÄ tiedottaa

ImpactED-verkkosivun takana on joukko yrittäjyyskouluttajia eri yliopistoista. Tavoitteenamme on lisätä opiskelijoiden aloitteellisuutta, vaikuttavuutta ja muutoksen sietoa. Tähän pyrimme sisällyttämällä yrittäjyysopetusta kunkin opiskelijan oman alan kursseihin. Esim. sähköteekkareille opetetaan käyttäjäkeskeistä tuotekehitystä teknisillä kursseilla ja lastentarhanopettajille palvelumuotoilua päiväkodin arjen organisoinnissa. Tämä tarkoittaa opetustapojen ja kurssien rakenteiden uudistamista, ei uuden oppisisällön lisäämistä olemassa …