ImpactED intro

Yrittäjyystaidot ovat luonnollinen osa jokaisen yliopisto-opintoja

Kalle Airo/Aalto YTYÄ tiedottaa

ImpactED-verkkosivun takana on joukko yrittäjyyskouluttajia eri yliopistoista. Tavoitteenamme on lisätä opiskelijoiden aloitteellisuutta, vaikuttavuutta ja muutoksen sietoa. Tähän pyrimme sisällyttämällä yrittäjyysopetusta kunkin opiskelijan oman alan kursseihin. Esim. sähköteekkareille opetetaan käyttäjäkeskeistä tuotekehitystä teknisillä kursseilla ja lastentarhanopettajille palvelumuotoilua päiväkodin arjen organisoinnissa. Tämä tarkoittaa opetustapojen ja kurssien rakenteiden uudistamista, ei uuden oppisisällön lisäämistä olemassa …