Borde alla universitetsstuderanden undervisas i entreprenörskap?

Håkan Mitts/Aalto Undervisning i entreprenörskap

På universiteten har entreprenörskap mest fokuserat på företag som byggt på forskning och undervisning för studeranden med ett eget intresse för entreprenörskap. När företagande och företagaranda har blivit allt mer viktiga ingredienser för framgång inom allt fler områden, har det blivit aktuellt att diskutera hur undervisningen i entreprenörskap kunde utsträckas …

Företagarkunnande är en naturlig del av all universitetsutbildning

Kalle Airo/Aalto YTYÄ informerar

Webbsidan ImpactED har skapats av universitetslärare vid ett flertal finska universitet med intresse företagande. Vår målsättning är att utbilda våra studenter till proaktiva individer som kan driva och uthärda förändringar i företag och i samhället. Vi tror att företagande kan tas med in all universitetsutbildning. För dem som studerar ingenjörsvetenskaper …