Företagarkunnande är en naturlig del av all universitetsutbildning

Kalle Airo/Aalto YTYÄ informerar

Webbsidan ImpactED har skapats av universitetslärare vid ett flertal finska universitet med intresse företagande. Vår målsättning är att utbilda våra studenter till proaktiva individer som kan driva och uthärda förändringar i företag och i samhället.

Vi tror att företagande kan tas med in all universitetsutbildning. För dem som studerar ingenjörsvetenskaper kan företagande ta formen av användarcentrerad produktutveckling. För dem som studerar för att bli dagvårdare kan företagande ta formen av tjänsteutveckling som siktar till att förbättra arbetet på daghemmen. Vi strävat alltså till att förändra de sätt vi undervisar och arbetar med våra studenter, inte till att lägga till specifika företagarkurser eller föreläsningar.

Element som stöder företagsamhet som ett läromål är hur man skapar värde, användarfokuserad problemlösning, experimenteringskultur och kommunikationsfärdigheter.

Konkret producerar vi nya sätt att organisera kurser och lära samt materiel som stöder dessa. Alla resultat är användbara inom olika utbildningsområden.

I ImpacED finns representerade: Aalto Ventures Program (Aalto Universitet), Helsingfors Universitet, Åbo Akademi, Uleåbords Universitet, Hanken, Metropolia och Tammerfors Tekniska Universitet.

Alla universiteten deltar i YTYÄ projektet som finansieras av Utbildningsminiteriet. Resultaten från YTYÄ projektet kommer att presenteras på ImpactED websidan.