Borde alla universitetsstuderanden undervisas i entreprenörskap?

Håkan Mitts/Aalto Undervisning i entreprenörskap

På universiteten har entreprenörskap mest fokuserat på företag som byggt på forskning och undervisning för studeranden med ett eget intresse för entreprenörskap. När företagande och företagaranda har blivit allt mer viktiga ingredienser för framgång inom allt fler områden, har det blivit aktuellt att diskutera hur undervisningen i entreprenörskap kunde utsträckas till alla studeranden vid vår universitet.

I slutet av november 2017 ordnades vid Aalto Universitet ett symposium om undervisning i entreprenörskap, Cluster Entrepreneurship Education Symposium. Ett av de mest intressant inslagen var en paneldiskussion om hur framtida undervisning av förtagande borde utformas.

Deltagarna i paneldiskussionen: Thomas Hellmann, Oxford, Humera Fasihuddin, Stanford, Ken Singer, UC Berkeley, Paul Savage och Kalle Airo, Aalto Universitetet. Panelen leddes as Olli Vuola, Aalto Universitetet.