Företagarkunnande är en naturlig del av all universitetsutbildning

Kalle Airo/Aalto YTYÄ informerar

Webbsidan ImpactED har skapats av universitetslärare vid ett flertal finska universitet med intresse företagande. Vår målsättning är att utbilda våra studenter till proaktiva individer som kan driva och uthärda förändringar i företag och i samhället. Vi tror att företagande kan tas med in all universitetsutbildning. För dem som studerar ingenjörsvetenskaper …