ImpactED intro

Yrittäjyystaidot ovat luonnollinen osa jokaisen yliopisto-opintoja

Kalle Airo/Aalto YTYÄ tiedottaa

ImpactED-verkkosivun takana on joukko yrittäjyyskouluttajia eri yliopistoista. Tavoitteenamme on lisätä opiskelijoiden aloitteellisuutta, vaikuttavuutta ja muutoksen sietoa.

Tähän pyrimme sisällyttämällä yrittäjyysopetusta kunkin opiskelijan oman alan kursseihin. Esim. sähköteekkareille opetetaan käyttäjäkeskeistä tuotekehitystä teknisillä kursseilla ja lastentarhanopettajille palvelumuotoilua päiväkodin arjen organisoinnissa. Tämä tarkoittaa opetustapojen ja kurssien rakenteiden uudistamista, ei uuden oppisisällön lisäämistä olemassa oleviin kursseihin tai uusien yrittäjyyskurssien luomista.

Opetuksemme ydinaiheita ovat mm: uuden arvon luominen, käyttäjäkeskeinen ongelmanratkaisu, kokeilukulttuuri ja esitystaidot.

Toimintamme konkreettisena tuloksena syntyy toimintamalleja ja koulutusmateriaaleja, jotka tulevat yliopistojen päivittäiseen käyttöön.

ImpacED:ssä ovat mukana Aalto Ventures Program (Aalto Yliopisto), Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Oulun yliopisto, Hanken, Metropolia ja Tampereen teknillinen yliopisto.

Nämä korkeakoulut ovat mukana Opetusministeriön kärkihankkeessa nimeltä YTYÄ – Yrittäjyyden, yrittäjämäisen toiminnan ja työelämäosaamisen edistäminen, jonka tekemisiä ImpactED pääosin esittelee.